นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลและศึกษา การออกกำลังกายในช่วงที่ตั้งครรภ์นั้นมีผลต่อเด็กที่เกิดมาหรือไม่ และพบว่า การออกกำลังกายนั้นนอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยังไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดด้วย

นอกจากนี้ นักวิจัยได้ชี้ว่า ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ออกกำลังกายมีโอกาสที่จะมีการผ่าท้องทำคลอดน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ออกกำลังกาย โดยงานวิจัยนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Journal of Obstetrics & Gynecology แล้ว

ในอดีต ผู้หญิงได้รับคำแนะนำว่าไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหมในช่วงตั้งครรภ์เพราะอาจจะเสี่ยงที่เด็กจะคลอดก่อนกำหนด

"ความเชื่อนี้มาจากหลักการที่ว่า การออกกำลังกายนั้นจะทำให้สาร norepinephrine หลั่งออกมาในร่างกาย สารเคมีนี้จะกระตุ้นมดลูกหดตัว จึงอาจจะทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนดได้" ดร.วินเซนโซ เบอร์เกลลา แพทย์นักวิจัย ที่มหาวิทยาลัยโธมัส เจฟเฟอร์สัน เผย

"แต่ก็มีการศึกษาออกมาหลายครั้ง รวมถึงครั้งนี้ ที่ได้พิสูจน์แล้วว่า การออกกำลังกายไม่ได้เป็นอันตรายต่อเด็ก และยังเป็นประโยชน์กับคุณแม่และเด็กอีกด้วย"

ดร.เบอร์เกลลาและทีมงานรวบรวมข้อมูลจากสุ่มการศึกษา 9 ครั้ง หนึ่งในการศึกษาที่น่าเชื่อถือและใช้มนุษย์ทดลองคือการศึกษาเกี่ยวกับผู้หญิงตั้งครรภ์ ในการศึกาานี้ มีผู้หญิง 2,059 คนและแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยครึ่งหนึ่ง (1,022 คน) ออกกำลังกาย 35 - 90 นาทีต่อวันเป็นเวลา 3 - 4 ครั้งต่อสัปดาห์ อีกครึ่งหนึ่ง (1,037 คน) ไม่ออกกำลังกายเลย

นักวิจัยพบว่า การออกกำลังกายไม่ได้ทำให้การคลอดก่อนกำหนดเพิ่มขึ้นเลย แต่การออกกำลังกายยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง โดย 73 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ออกกำลังกายคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ ส่วนผู้ที่ไม่ออกกำลังกายจะคลอดด้วยวิธีธรรมชาติเพียงแค่ 67 เปอร์เซ็นต์ และมีเพียง 17 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ออกกำลังกายที่มีการผ่าท้องทำคลอด เทียบกับผู้ที่ไม่ออกกำลังนั้น จะเกิดขึ้นราว ๆ 22 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งผู้ที่ออกกำลังกายยังมีโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์น้อยกว่า และยังมีโอกาสเกิดความดันเลือดสูง น้อยกว่าอีกด้วย 

อีกทั้งผู้หญิงทุกคนในการศึกษาครั้งนี้คลอดลูกคนเดียว (ไม่มีฝาแฝด) มีน้ำหนักตัวปกติและไม่มีปัญหาสุขภาพที่ทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายได้ 

"ผลการวิเคราะห์ถือว่าสอดคล้องกับคำแนะนำของ American Congress of Obstetricians and Gynecologists ที่ให้ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์" ดร.เบอร์เกลลากล่าว

"มีหลายเหตุผลที่ผู้หญิงไม่ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็น ไม่สบายตัว เหนื่อยเพิ่มขึ้น และหายใจไม่สะดวก งานวิจัยของเราชิ้นนี้เป็นการส่งเสริมว่าการออกกำลังกายนั้นดีต่อคุณแม่และเด็กทารก ไม่ได่เพิ่มความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดแต่อย่างใด"

อ้างอิง: Thomas Jefferson University. (2016, July 7). The benefits of exercise during pregnancy. ScienceDaily. Retrieved July 8, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160707102622.htmงานวิจัย: Daniele Di Mascio, Elena Rita Magro-Malosso, Gabriele Saccone, Gregary D. Marhefka, Vincenzo Berghella.Exercise during pregnancy in normal-weight women and risk of preterm birth: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2016; DOI:10.1016/j.ajog.2016.06.014

ภาพจาก: healthywomen.org