วิชวลไลเซอร์ (Visualizer) ทำได้ ทำง่ายด้วยมือเรา [Easy Visualizer, we can do] ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ วิชวลไลเซอร์ (Visualizer) ทำได้ ทำง่ายด้วยมือเรา [Easy Visualizer, we can do] ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้ทำโครงงาน ๑. ด.ช.ปริญญา มณีมาศ ๒. ด.ญ.สิริยากร พูลพงศ์ ๓. ด.ญ.ปรัศนียาภรณ์ จิตรกูล
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายสุลกิฟลี โสพันธ์
สถาบันการศึกษา โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 15
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ

โครงการ "๑ โรงเรียน ๑ สิ่งประดิษฐ์" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒-๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

เครื่องวิชวลไลเซอร์ (Visualizer) ที่ประดิษฐ์เป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่สามารถใช้ได้จริง จากการประดิษฐ์และศึกษาพบว่า ๑.) สามารถถ่ายภาพตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพลายเส้น ภาพเขียนของจริงและภาพจากกล้องวีดีทัศน์ เพื่อนำเสนอภาพสีตามธรรมชาติบนจอโทรทัศน์หรือแอลซีดีโปรเจคเตอร์ได้
๒.) สามารถถ่ายภาพระยะใกล้และไกลได้
๓.) มีไมโครโฟนในตัวสามารถต่อใช้กับเครื่องขยายเสียงได้
๔.) มีน้ำหนักเบาและใช้กระแสไฟฟ้าน้อยมาก (๑ ก.ก./๑๒ โวลต์ ๕๐๐ มิลลิแอมป์)
๕.) มีราคาถูก
๖.) ในส่วนของแป้นไม้สำหรับติดสวิตซ์ไฟฟ้าแบบเคลือบผิวสีขาวมีลักษณะคล้ายกระดานไวท์บอร์ดสามารถขีดเขียนและลบบนแป้นไม้ด้วยปากกาไวท์บอร์ดได้ในขณะมีการอธิบาย บรรยาย โดยไม่ต้องการใช้กระดาษ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
14 พ.ย. 2557
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1