รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อโครงการ รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายจักฤษ น้อยศรี,นายวุฒิชัย เนตผาบ และนางสาวสุวิมล มาปา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางทองแข หมื่นพิลมทอง และนางสาวจุฑามาศ ทาหว่างกัน
สถาบันการศึกษา โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
โครงงานได้รับราวัล งาน “ วันนักประดิษฐ์ ” ประจำปี ๒๕๕๗
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ คุณค่าของผลงานประดิษฐ์คิดค้น (ประโยชน์ในการใช้งาน/ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ) ๑. เพิ่มโอกาสในการขายเนื่องจากรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar shop) มีแบตเตอรี่ สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ได้ทุกเวลาทั้งกลางวัน กลางคืน และทุกสถานที่ จึงเพิ่มโอกาสในการขายได้มากกว่ารถเข็นขายของแบบทั่วไป ๒. เปลี่ยนทำเลการขายได้อย่างอิสระ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับไฟฟ้า จึงได้เปรียบผู้ค้ารายอื่นๆ ทำให้มีโอกาสได้กำไรจากการเปลี่ยนทำเลการค้าขายมากกว่า เมื่อใช้รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์ ๓. ลดอัตราการเสี่ยงจากข้าวของเสียหาย เนื่องจากร้านขายของพลังงานแสงอาทิตย์ มีระบบจัดเก็บของที่ดี มีที่วางของได้อย่างเป็นระเบียบ ป้องกันฝนและแสงแดดได้ ๔. เปลี่ยนสีสัน รูปแบบเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้กับลูกค้า หรือผู้คนทั่วไปได้ดี เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแบบผ้าใบไวนิลได้เรื่อยๆ ๕. ลดต้นทุนการขาย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าไฟฟ้า ๖. เพิ่มมูลค่าของอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างอุปกรณ์เสริมคือ เครื่องทำไอศกรีมโบราณโดยใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ ๗. สร้างความสุขให้กับผู้ขาย เนื่องจากสามารถติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ได้ เช่น หลอดไฟ พัดลม ลำโพง
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1