เครื่องห่อผลไม้

ชื่อโครงการ เครื่องห่อผลไม้
ชื่อผู้ทำโครงงาน เด็กชายสุชาวี มินทยัก,เด็กหญิงสรินยา พันธ์สายออ,เด็กชายสรวิชญ์ สมุทรไทย,เด็กชายทรงวุฒิ แสงดี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายภานุวัฒน์ สิงห์สลุด
สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดโพทะเล
โครงงานได้รับราวัล วันนักประดิษฐ์
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ ที่มา/แนวคิดในการประดิษฐ์ : เนื่องจากการห่อผลไม้เป็นภารกิจที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของอาชีพสวนผลไม้ ซึ่งต้องใช้แรงงานคนและใช้เวลามาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันแมลง ลดการใช้สารเคมี และทำให้ผลไม้มีสีผิวสวยเป็นที่ต้องการของตลาด ตลอดจนผลไม้บางชนิดจะมีรสชาติดีขึ้นหลังจากการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุให้คิดสิ่งประดิษฐ์เป็นเครื่องห่อผลไม้ เพื่อห่อผลไม้ที่มีอยู่บริเวณบ้าน หรือในสวนผลไม้ของตนเองโดยทำการศึกษาหาความรู้จากผลงานเครื่องห่อผลไม้ที่มีขายตามท้องตลาด ที่ได้รับรางวัล ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๔๕ ของคุณนพพล กองเอียด ชาวจังหวัดพัทลุง มาเป็นแนวทางการพัฒนาและสร้างเครื่องห่อผลไม้ในครั้งนี้ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม อาทิเช่น เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ง่าย น้ำหนักเบา เก็บรักษาง่าย ปรับเปลี่ยนทิศทางการห่อได้ทั้งในแนวตั้งแนวนอน หรือทำมุมเอียงได้ตามต้องการ ต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย ที่สำคัญใช้วัสดุที่หาได้ง่ายนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณสมบัติและลักษณะเด่น - ช่วยอำนวยความสะดวกในการห่อผลไม้และการสอยผลไม้ได้ ซึ่งสามารถปรับทิศทางได้ทุกทิศทาง - ถอดแยกชิ้นส่วน เครื่องห่อผลไม้ ได้ จาก ๑ ตัว แยกเป็น ๓ ตัวได้ (๓ in ๑) ห่อผลไม้ได้รวดเร็ว ( สามารถห่อได้ ๓ ผล / นาที ) - ผลิต/ประดิษฐ์จากวัสดุที่หาง่าย ต้นทุนต่ำ ใช้ง่าย น้ำหนักเบา พกพาสะดวก สามารถผลิตใช้ได้ด้วยตนเอง - สามารถห่อผลไม้/สอยผลไม้ ความสูงประมาณ ๑๕ เมตร ใช้ได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัย เพียงลองฝึกการใช้เพียง ๑-๒ ครั้ง ก็สามารถใช้งานได้
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1