บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)40304
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)111592
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10972
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??18359
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ80006
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ53943
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ36250
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์59085
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์125090
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์43714
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์80653
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42886
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ106779
เอกภพเอกภพ25462
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน101526
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์53119
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา61036
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค132972
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11623
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา100726
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก51194
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี31294
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ31953
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9362
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A25095
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15625
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A27440
พันธะเคมีพันธะเคมี11699
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32907
ตารางธาตุตารางธาตุ25979
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม46076
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี71537
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน112700
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23280
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19620
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์58989
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24898
พลาสติกพลาสติก32727
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์31446
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์30034
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน49353
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน41592
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15789
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม118071
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26890
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21563
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ265803
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต67595
โปรตีนโปรตีน54881
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน159410