บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)31883
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)86572
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9627
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15954
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ73506
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ49863
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34170
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56264
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์108270
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์39608
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์73961
กาแล็กซี่กาแล็กซี่40846
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ100404
เอกภพเอกภพ24390
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน86147
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์48048
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา48830
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค117910
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10747
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา92890
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49599
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี24764
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28088
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8786
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23084
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14153
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A22140
พันธะเคมีพันธะเคมี10479
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30498
ตารางธาตุตารางธาตุ24587
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม40440
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี65246
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน107024
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22195
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17495
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์54623
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22338
พลาสติกพลาสติก29899
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28268
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์27434
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน46868
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน36691
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14602
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม107873
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม24645
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19335
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ239543
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต61976
โปรตีนโปรตีน51304
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน141524