บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)38877
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)105327
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10643
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17835
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ78426
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52797
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35736
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์58306
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์120569
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์42616
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์78615
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42394
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ105386
เอกภพเอกภพ25270
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน96007
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์51786
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา56249
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค130600
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11479
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา98916
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50944
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี29493
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ31135
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9236
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A24608
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15122
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A26202
พันธะเคมีพันธะเคมี11377
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32454
ตารางธาตุตารางธาตุ25721
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม44856
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี69966
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน111419
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23087
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19137
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์57620
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24136
พลาสติกพลาสติก31789
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์30242
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์29280
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน48594
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน40592
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15464
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม114968
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26321
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21030
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ259744
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต65645
โปรตีนโปรตีน53825
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน153672