ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่10

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 11,007 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง แล้วตอบคำถามข้อ 1 - 5  เกิดเหตุสยองสยด   แสนสลดไร้สมาน

ฝูงวัวที่เคยสราญ         แยกกันอยู่ตามลำพัง

จึงถูกสิงโตร้าย           ขยับกายขย้ำหลัง

วัวสิ้นซึ่งพลัง              ตกเป็นเหยื่ออันโอชา

คำในข้อใดที่อ่านแบบอักษรนำ

 

ลำพังโอชา

สยองสิงโต

2 ) 

ข้อใดอ่านผิด

 

สมาน อ่านว่า สะ – หมาน 


สราญ  อ่านว่า  สะ – ราน สยอง  อ่านว่า  สะ – หยอง 
สลด  อ่านว่า  สะ – ลด

3 ) 

ข้อใดไม่ใช่อักษรนำ

 

แสน


ขยับ

สยด

ขย้ำ

4 ) 

ข้อใดที่ไม่อ่านออกเสียง อะ ที่พยัญชนะตัวแรก


 

สยองพลัง

เหยื่อขยับ

5 ) 

ข้อใดเป็นคำนาม

 

สลดแยก

เป็นฝูงวัว

6 ) 

ข้อ 6 – 7 คำในข้อใดอ่านผิด

 

สมาน อ่านว่า สะ – มาน สถาน  อ่านว่า  สะ – ถานขยัน  อ่านว่า  ขะ – หยันตลอด  อ่านว่า  ตะ – หลอด

7 ) 
 

แถลง อ่านว่า ถะ – แหลงขมีขมัน อ่านว่า  ขะ – มี – ขะ – มันทวีป  อ่านว่า  ทะ – วีบพะยอม  อ่านว่า  พะ - ยอม

8 ) 

ข้อ 8 – 10 คำในข้อใดอ่านถูกต้อง

 

เจริญ อ่านว่า เจิน


ปฐม  อ่านว่า  ปะ – ทม

ทราบ  อ่านว่า  ทอ – ราบ 
แสดง  อ่านว่า  สะ – แดง 


9 ) 
 

สหาย อ่านว่า สะ – หาย ถลำ        อ่านว่า  ถะ – ลำ ขนาน  อ่านว่า  ขะ – นาน ตลก  อ่านว่า  ตะ – ลก 

10 ) 
 

ฉลอง อ่านว่า ฉะ – ลอง 


ทรชน  อ่านว่า  ทะ – ระ – ชนสนับ  อ่านว่า  สะ – หนับ 
ขนาด  อ่านว่า  ขะ – นาด 

11 ) 

กฟผ. เขียนเป็นคำเต็มว่าอย่างไร

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้านครหลวงการกีฬาแห่งประเทศไทย

12 ) 

ไปรษณีย์ เขียนเป็นคำย่อได้คือข้อใด

 

ปษ.ปณ.

ปษณ.ป.ณี.

13 ) 

การย่อความที่ดีควรทำอย่างไร

 

ลอกเฉพาะบทสรุปลอกใจความสำคัญไว้ทุกบรรทัดอ่านให้จบแล้วย่อทีละบรรทัดอ่านให้จบแล้วเขียนย่อด้วยสำนวนของเราเอง

14 ) 

ข้อใดไม่ใช่หลักในการเขียนแผนผังความคิด

 

โยงเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลักกับความคิดรองเขียนความคิดรองไว้รอบความคิดหลักเขียนความคิดหลักไว้รอบๆ


เขียนความคิดหลักไว้ตรงกลาง


15 ) 

ภาพนี้หมายถึงอะไรในแผนที่

 

ภูเขาทางรถไฟ

ถนนทางหลวงแม่น้ำ

16 ) 


ใครมีปูมากที่สุด

 

ต่อ

เต้

เติ้ล

ตาว

17 ) 

ใครมีปูน้อยที่สุด และมีจำนวนกี่ตัว

 

ต่อ มีจำนวน 40 ตัว

ต่อ มีจำนวน 20 ตัวตาว มีจำนวน 40 ตัว
ตาว มีจำนวน 20 ตัว

18 ) 

ตาวมีปูน้อยกว่าเติ้ลอยู่เท่าใด

 

1 ตัวครึ่ง20 ตัว

30 ตัว40 ตัว

19 ) 

หากต่อต้องการเลี้ยงปูให้ได้เท่าตาวต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าใด


 

5 ตัว10 ตัว

15 ตัว20 ตัว

20 ) 

ถ้านำปูของทุกคนมารวมกัน จะมีปูทั้งหมดกี่ตัว

 

11 ตัวครึ่ง12 ตัว

210 ตัว230 ตัว