โควตา มช. 53

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 42 ข้อ ผู้เข้าชม : 24,004 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

นายสมชายออกแรงดันวัตถุมวล 50 กิโลกรัม ซึ่งอยู่นิ่งบนพื้นราบตามแนวระดับ ปรากฏว่าขณะวัตถุเคลื่อนที่ได้ 20 เมตร วัตถุมีความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที ถ้าแรงเสียดทานระหว่างพื้นและวัตถุเฉลี่ยเท่ากับ 50 นิวตัน จงหาว่าเขาออกกำลังในการดันวัตถุดังกล่าวกี่วัตต์

 

875

480

175

140

2 ) 

เมื่อปล่อยมวล m=1 กิโลกรัม ลงมาตามพื้นเอียงที่ไม่มีความเสียดทาน ซึ่งเอียงทำมุมกับแนวระดับ 30 องศา จากตำแหน่งเริ่มต้นซึ่งห่างจากปลายสปริง 2 เมตร ดังแสดงในรูป เข้าชนกับสปริงที่ติดอยู่ที่ปลายล่างพื้นเอียง ทำให้สปริงหดเข้าไป 20 เซนติเมตร จงหาค่า k ของสปริงในหน่วยนิวตันต่อเมตร 

500\sqrt3 N/m

500 N/m

1000\sqrt3 N/m

1000 N/m

3 ) 

หินก้อนหนึ่งซึ่งตอนแรกอยู่นิ่งแตกออกเป็น 3 ส่วนด้วยแรงระเบิด ส่วนที่หนึ่งมีมวล 2.0 กิโลกรัม กระเด็นออกไปด้วยอัตราเร็ว 6 เมตรต่อวินาที ส่วนที่สองมีมวล 2.0 กิโลกรัม กระเด็นออกไปด้วยอัตราเร็ว 8.0 เมตรต่อวินาที โดยทั้งสองส่วนนี้ทำมุมฉากซึ่งกันและกัน ส่วนที่สามเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 5.0 เมตรต่อวินาที หินส่วนที่สามมีมวลเท่าใดในหน่วยกิโลกรัม

 

1

2

3

4

4 ) 

คลื่นน้ำที่มีความยาวคลื่น 5 เซนติเมตร เคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างบริเวณน้ำตื้นและบริเวณน้ำลึก ถ้ามุมตกกระทบและมุมหักเหมีค่าเท่ากับ 30 และ 60 องศาตามลำดับ จงหาความยาวคลื่นของคลื่นน้ำในน้ำลึกในหน่วยเซนติเมตร

 

3

\displaystyle\frac{3\sqrt3}{2}

\displaystyle\frac{5\sqrt3}{2}

5\sqrt3

5 ) 

เชือกยาว 0.5 เมตร ปลายข้างหนึ่งถูกตรึง ปลายข้างหนึ่งถูกยึดติดกับส้อมเสียงที่สั่นด้วยความถี่ 50 เฮิรตซ์ ในแนวตั้งฉากกับเส้นเชือก ทำให้เกิดคลื่นนิ่ง มีปฏิบัพ 5 ตำแหน่ง จงหาอัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกในหน่วยเมตรต่อวินาที

 

5

10

20

15

6 ) 

เลนส์เว้าบางมีความยาวโฟกัส 15 เซนติเมตร วางวัตถุขนาด 1.8 เซนติเมตรไว้ที่ระยะ 30 เซนติเมตรหน้าเลนส์ จงหาขนาดของภาพในหน่วยเซนติเมตร

 

0.1

0.6

0.9

1.2

7 ) 

กัมมันตภาพ (A) ของธาตุกัมมันตรังสี มีนิยามว่า A=\big|\frac{dN}{dt}\big| โดยที่ N(t) คือจำนวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในขณะเวลา t ใดใด เมื่อให้ N0 คือจำนวนนิวเคลียสเริ่มต้น และให้ A_0 คือ กัมมันตภาพเริ่มต้นในขณะที่ธาตุกัมมันตรังสีนี้ยังมีจำนวนนิวเคลียสอยู่ N_0 ตัว จงหาว่ากัมมันตภาพ ณ เวลาครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีนี้มีค่าเป็นกี่เท่าของค่า A_0

 

0.10 เท่า

0.25 เท่า

0.50 เท่า

0.60 เท่า

8 ) 

เมื่อต่อตัวต้านทาน 10 โอห์ม เข้ากับแบตเตอรี่ตัวหนึ่ง วัดกระแสได้ 1 แอมแปร์ แต่เมื่อเปลี่ยนตัวต้านทานเป็น 4 โอห์ม วัดกระแสได้ 2 แอมแปร์ จงคำนวณความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ในหน่วยโอห์ม

 

ไม่มีความต้านทานภายใน

2 โอห์ม

0.2 โอห์ม

0.02 โอห์ม

9 ) 

จงคำนวณค่าความต้านทานมัลติพลายเออร์ในหน่วยกิโลโอห์ม ที่ทำให้แกลวานอมิเตอร์ที่มีความต้านทาน 1,000 โอห์ม และกระแสไฟฟ้าสูงสุด 100 ไมโครแอมแปร์ สามารถวัดความต่างศักย์ได้สูงสุด 10 โวลต์

 

400 กิโลโอห์ม

299 กิโลโอห์ม

200 กิโลโอห์ม

99 กิโลโอห์ม

10 ) 

ในการยิงประจุ 2\times10^{-19} คูลอมบ์ ความเร็ว 10^{6} เมตรต่อวินาที ในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กขนาด 1 เทสลา เพื่อทำให้ประจุดังกล่าววิ่งโค้งเป็นวงกลมรัศมี 1 เมตรพอดี พบว่าประจุดังกล่าวมีมวล A\times10^{-25} กิโลกรัม A จะต้องมีค่าเท่าใด

 

0.4

1.3

2.0

2.9

11 ) 

นักเรียนคนหนึ่งวัดความยาวของซองจดหมายซองหนึ่ง ด้วยไม้บรรทัดที่มีค่าเต็มสเกลเท่ากับ 30 เซนติเมตร และมีสเกลละเอียดที่สุดเท่ากับ 0.1 เซนติเมตร ข้อใดแสดงการบันทึกค่าที่ถูกต้องในหน่วยเซนติเมตร

 

12.3

12.35

12.352

12.4

12 ) 

จงพิจารณากราฟระหว่างอัตราเร็วและเวลาดังแสดงข้างล่าง และลักษณะของการเคลื่อนที่ในกรณีต่อไปนี้     กรณีที่ 1. การโยนวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งจนวัตถุขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุด

     กรณีที่ 2. การปล่อยวัตถุตกภายใต้แรงดึงดูดของโลก

ข้อใดกล่าวถึงความสอดคล้องกันของลักษณะการเคลื่อนที่ในแต่ละกรณีกับรูปกราฟข้างบนถูกต้อง

 

กรณีที่ 1. กับ ก. และ กรณีที่ 2. กับ ข.

กรณีที่ 1. กับ ข. และ กรณีที่ 2. กับ ค.

กรณีที่ 1. กับ ก. และ กรณีที่ 2. กับ ค.

กรณีที่ 1. กับ ข. และ กรณีที่ 2. กับ ก.

13 ) 

วัตถุ A B C มีมวล 2 4 และ 8 กิโลกรัม ตามลำดับ ถูกปล่อยให้ตกลงมาจากหน้าผาแห่งหนึ่งพร้อมกัน วัตถุก้อนใดจะมีความเร็วมากที่สุดขณะถึงพื้น ถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศ

 

A

B

C

วัตถุทุกก้อนมีความเร็วเท่ากัน

14 ) 

แท่งไม้ A มวล 10 กิโลกรัม และแท่งไม้ B มวล 5 กิโลกรัม วางติดกันบนพื้นเกลี้ยง ถ้าออกแรงผลัก 20 นิวตัน ดังรูป ข้อใดถูกต้อง 

แรงลัพธ์ที่กระทำกับกล่อง A มีขนาด เท่ากับ แรงลัพธ์ที่กระทำกับกล่อง B

แรงที่กล่อง A กระทำกับกล่อง B มีขนาด เท่ากับ แรงที่กล่อง B กระทำกับกล่อง A

แรงที่กล่อง A กระทำกับกล่อง B มีขนาด มากกว่า แรงที่กล่อง B กระทำกับกล่อง A

แรงที่กล่อง A กระทำกับกล่อง B มีขนาด น้อยกว่า แรงที่กล่อง B กระทำกับกล่อง A

15 ) 

มวล m_1 มีขนาดเป็น \frac{3}{2}m_2 เคลื่อนเข้าหามวล m_2 ซึ่งอยู่นิ่ง ด้วยอัตราเร็ว u ดังรูป จงหาว่าจุดศูนย์กลางมวลของมวลทั้งสอง จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใด 

u

\displaystyle\frac{1}{2}u

\displaystyle\frac{3}{2}u

\displaystyle\frac{5}{5}u

16 ) 

วัตถุมวล 50 กิโลกรัม มีแรงดึงดูดของโลกกระทำ 500 นิวตัน ถ้านำวัตถุนี้ไปไว้บนดาวเคราะห์ที่มีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของโลก และมีมวลเป็น \frac{1}{10} ของมวลโลก วัตถุดังกล่าวจะมีมวลและน้ำหนักเท่าใด

 

มวล 50 กิโลกรัม น้ำหนัก 50 นิวตัน

มวล 50 กิโลกรัม น้ำหนัก 100 นิวตัน

มวล 50 กิโลกรัม น้ำหนัก 200 นิวตัน

มวล 10 กิโลกรัม น้ำหนัก 500 นิวตัน

17 ) 

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

    ก. ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวในแนวเส้นตรง เพราะวัตถุมีความเฉื่อย

    ข. วัตถุที่มีขนาดอยู่ในสภาพสมดุลอย่างสัมบูรณ์ เมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์

    ค. สำหรับพื้นผิวคู่หนึ่ง ๆ แรงเสียดทานสถิตมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจลน์เสมอ

    ง. วัตถุก้อนหนึ่งแขวนอยู่กับตาชั่งสปริงแรงคู่ปฏิกิริยาของน้ำหนักของวัตถุก้อนนี้คือแรงที่ตาชั่งกระทำต่อวัตถุ

 

ก. ข. ค. ถูก

ก. ข. ง. ถูก

ก. ถูก

ไม่มีข้อถูก

18 ) 

ถ้าเปรียบเทียบการปล่อยวัตถุรูปทรงกระบอกกลวงบาง และทรงกระบอกตันที่มีมวล m และมีรัศมี R เท่ากัน ให้กลิ้งมาตามพื้นเอียงที่ทำมุม \theta กับแนวระดับจากตำแหน่งเดียวกันโดยไม่มีการไถล ข้อใดกล่าวถึงความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุทั้งสองได้ถูกต้อง กำหนดให้ โมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกตันเป็น \frac{1}{2}mR^{2} และโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกกลวงบางคือ mR^2

 

ความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลทรงกระบอกตัน เท่ากับ ความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลของทรงกระบอกวงบาง

ความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลทรงกระบอกตัน มากกว่า ความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลของทรงกระบอกวงบาง

ความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลทรงกระบอกตัน น้อยกว่า ความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลของทรงกระบอกวงบาง

ความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลทรงกระบอกตัน น้อยกว่า ความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลของทรงกระบอกวงบางสองเท่า

19 ) 

ลวดเส้นหนึ่งยาวเท่ากับ 2 เมตร มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 0.20 ตารางมิลลิเมตร และมีค่ามอลดูลัสของยังเท่ากับ 1.0\times10^{11} นิวตันตารางเมตร ถ้าต้องการให้ลวดเส้นนี้ยาวออก 2% จะต้องใช้แรงดึงกี่นิวตัน

 

200

400

5\times10^{5}

5\times10^{7}

20 ) 

จงพิจารณาของเหลว 3 ชนิด ที่มีความหนาแน่นเป็น \rho_1, \rho_2 และ \rho_3 บรรจุในภาชนะดังรูป ถ้า \rho_1=3\rho_3 จงหาว่า \rho_2 มีค่าเป็นกี่เท่าของ \rho_3 

\displaystyle\frac{1}{3}

3

5

7

ให้ใช้กราฟต่อไปนี้ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงความดันและปริมาตรของแก๊สอุดมคติ 1 โมลในกระบอกสูบ ปิดตามกระบวนการจาก A ไป B และไป C ตอบคำถามข้อ {{xid:29975}}. ถึง {{xid:29977}}. กำหนดค่าคงที่ของแก๊สอุดมคติ (\"R\") เท่ากับ 8.3 จูลต่อโมล.องศาเซลเซียส

\"\"

21 ) 

เมื่อให้ความร้อนแก่แก๊สแล้วพบว่าแก๊สทำงานจาก A ไป B จงหาค่างานที่แก๊สทำในหน่วยกิโลจูล

 

3

6

7

9

22 ) 

ในกระบวนการ A ไป B ถ้าแก๊สมีอุณหภูมิสูงขึ้น 20 เคลวิน ความร้อนที่ให้แก่แก๊สในกระบวนการนี้มีค่ากี่จูล

 

249

3,249

5,751

6,249

23 ) 

ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการ B ไป C ได้อย่างถูกต้อง

 

มีงานเกิดขึ้น

พลังงานภายในลดลง

เป็นกระบวนการดูดความร้อน

เป็นกระบวนการอุณหภูมิคงที่

24 ) 

เมื่อใช้กระติกน้ำไฟฟ้าขนาด 240 โวลต์ และกำลัง 1,200 วัตต์ ต้มน้ำ 1 ลิตร จากอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จนถึงน้ำเดือดพอดีที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จะใช้เวลากี่นาที ถ้ากระติกน้ำมีประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์

 

0.83

3.5

17.5

21.0

25 ) 

แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ ก. และ ข. อยู่ห่างกัน 10 เซนติเมตร ให้กำเนิดคลื่นน้ำพร้อมกันในเฟสเดียวกัน พบว่าที่ตำแหน่งบนผิวน้ำที่ห่างจากแหล่งกำเนิดคลื่น ก. ไป 10 เซนติเมตร และห่างจากแหล่งกำเนิดคลื่น ข. ไป 19 เซนติเมตร นั้นเป็นตำแหน่งบัพในแนวบัพที่ 5 นับจากแนวบัพแรก จงหาค่าความยาวของคลื่นน้ำนี้ในหน่วยเซนติเมตร

 

0.95

1.64

1.8

2

26 ) 

ในการทดลองเรื่องการสั่นพ้องของเสียง ใช้หลอดแก้วทรงกระบอกปลายปิดข้างหนึ่งใส่น้ำวางตั้งในแนวดิ่ง เมื่อเคาะส้อมเสียงความถี่ 520 เฮิรตซ์ วางไว้ใกล้ปลายปิดของหลอดแก้ว พบว่าถ้าปรับระดับน้ำอยู่ที่ตำแหน่ง 18 เซนติเมตร และ 53 เซนติเมตร นับจากปลายเปิดของหลอดแก้วจะได้ยินเสียงดังเป็นพิเศษ จากผลการทดลองน้ำได้ค่าอัตราเร็วของคลื่นเสียงในข้อใดถูกต้องที่สุดในหน่วยเมตรต่อวินาที

 

331

350

360

700

27 ) 

เมื่อฉายแสงความยาวคลื่น \lambda ผ่านสลิตเดี่ยวที่กว้าง a จงหาว่าฉากรับแสงที่ห่างออกไปจากสลิตในระยะ D ที่มากกว่า a มาก ๆ จะพบว่าแถบสว่างกลางมีความกว้างเป็นกี่เท่าของแถบสว่างที่อยู่ถัดไป

 

1

2

3

3.5

28 ) 

ใช้เลเซอร์สีแดงความยาวคลื่น 633 นาโนเมตร ฉายผ่านรอยแตกของแผ่นฟิล์ม แล้วนำฉากไปรับแสงที่ระยะห่างจากแผ่นฟิล์ม 1.00 เมตร วัดความกว้างของแถบสว่างกลางบนฉากได้ 0.60 เซนติเมตร รอยแตกดังกล่าวมีค่ากี่มิลลิเมตร

 

0.105

0.157

0.211

0.316

29 ) 

หากกระจกเว้าผิวโค้งทรงกลมที่มีรัศมีความโค้ง 80.0 เซนติเมตร เมื่อวางวัตถุไว้ที่ระยะ 50.0 เซนติเมตรหน้ากระจก จะได้ภาพชนิดใดและอยู่ที่ตำแหน่งใด

 

ภาพเสมือนหัวตั้ง อยู่ที่หน้ากระจกระยะ 13.3 เซนติเมตร

ภาพเสมือนหัวตั้ง อยู่ที่หลังกระจกระยะ 13.3 เซนติเมตร

ภาพจริงหัวกลับ อยู่ที่หน้ากระจกระยะ 22.2 เซนติเมตร

ภาพจริงหัวกลับ อยู่ที่หน้ากระจกระยะ 2.0 เซนติเมตร

30 ) 

ข้อใดกล่าวถึงแสงไม่ถูกต้อง

 

แสงสีรุ้งจากปริซึมเกิดจากปรากฏการณ์หักเห

แสงสีรุ้งบนผิวฟองสบู่เกิดจากปรากฏการณ์แทรกสอด

ปรากฏการณ์หักเหสามารถอธิบายโดยใช้แสงเป็นคลื่นได้

แสงอาพันธ์ (coherent light) กับ แสงเอกรงค์ (monochromatic light) มีความหมายเดียวกัน

31 ) 

เมื่อเร่งอิเล็กตรอนจากหยุดนิ่งในหลอดรังสีแคโทดด้วยความต่างศักย์ V คำนวณได้ความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอนเป็น \lambda ถ้าต้องการให้อิเล็กตรอนมีความยาวคลื่นเดอบรอยล์มากขึ้นเป็น 2\lambda จะต้องปรับความต่างศักย์อย่างไร

 

เพิ่มความต่างศักย์เป็น 2V

เพิ่มความต่างศักย์เป็น \sqrt2 V

เพิ่มความต่างศักย์เป็น \displaystyle\frac{V}{2}

เพิ่มความต่างศักย์เป็น \displaystyle\frac{V}{4}

32 ) 

ในวงจรโฟโตอิเล็กทริกที่ใช้แผ่นโลหะอลูมิเนียม เมื่อกำหนดฟังก์ชันงานของโลหะเท่ากับ 4.0 อิเล็กตรอนโวลต์ จะต้องฉายรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำสุดกี่เฮิรตซ์บนแผ่นโลหะอลูมิเนียม จึงจะมีกระแสไหลในวงจรได้

 

1.03\times10^{-35}

3.1\times10^{-7}

0.97\times10^{15}

0.61\times10^{34}

33 ) 

ข้อใดไม่ใช่การแผ่รังสีจากวัตถุดำ

 

แสงจากดวงจันทร์

แสงจากดวงอาทิตย์

แสงจากโลหะที่ร้อนแดง

แสงจากไส้ทังสเตนในหลอดไฟฟ้าไส้ชนิดใส

34 ) 

อะตอมดิวเทอเรียม (deuterium atom) มีดิวเทอรอน ({}^2_1\text{H}) เป็นนิวเคลียส และมีอิเล็กตรอน 1 ตัวล้อมรอบ ถ้ากำหนดให้นิวเคลียสอยู่นิ่งกับที่ จงหาค่าพลังงานการแตกตัวเป็นไอออน (ionization energy) ของอะตอมนี้ในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์

 

\displaystyle\frac{13.6}{2}

13.6

2\times13.6

4\times13.6

35 ) 

จงพิจารณาปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่อไปนี้{}^{235}_{\phantom{2}92}\text{U}+{}^{1}_{0}\text{n}\rightarrow {}^{141}_{\phantom{1}56}\text{Ba}+{}^{92}_{36}\text{Kr}+\text{X}ผลิตภัณฑ์ \text{X} คืออะไร

 

โพซิตรอน 3 ตัว

โปรตรอน 3 ตัว

นิวตรอน 3 ตัว

ทริทอน {}^3_1\text{H} 1 ตัว

36 ) 

หลังสับสวิตซ์ SW ลงแล้ว ความต่างศักย์คร่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าใด 

\displaystyle\frac{q}{2C}

\displaystyle\frac{q}{C}

\displaystyle\frac{3q}{2C}

\displaystyle\frac{2q}{C}

37 ) 

ความต้านทานจินตภาพของตัวเหนี่ยวนำ 64 มิลลิเฮนรี่ และตัวเก็บประจุ 10 ไมโครฟารัด มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด ที่ความถี่กี่เฮิรตซ์

 

50

100

150

200

38 ) 

ถ้านำหม้อแปลงลดไฟจาก 220 โวลต์ เป็น 24 โวลต์ ซึ่งเดิมมีหลอดไฟต่ออยู่กับขดลวดทุติยภูมิไฟเสียบเข้ากับไฟ 110 โวลต์ ข้อใดถูกต้อง

 

ความต่างศักยทุติยภูมิลดลงเป็น 12 โวลต์ ให้กำลังไฟเท่าเดิม

ความต่างศักยทุติยภูมิลดลงเป็น 12 โวลต์ ให้กำลังไฟลดลง

ความต่างศักยทุติยภูมิยังคงเป็น 24 โวลต์ ให้กำลังไฟเท่าเดิม

ความต่างศักยทุติยภูมิยังคงเป็น 24 โวลต์ ให้กำลังไฟลดลง

39 ) 

ทรงกลมตัวนำรัศมี 10 เซนติเมตร มีประจุ 1 ไมโครคูลอมบ์ ศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ 9 เซนติเมตร จากจุดศูนย์กลางภายในของทรงกลมมีค่ากี่โวลต์

 

0

9\times10^3

9\times10^4

1.8\times10^5

40 ) 

แขวนทรงกลมประจุ +Q เท่ากันสองลูกด้วยเชือกเบา แรงที่เกิดขึ้นทำให้ทรงกลมแยกออกจากกันเป็นมุม 2\phi มีระยะห่างกัน d ให้หามวลของทรงกลม 

\displaystyle\frac{4KQ^2}{gd^2\tan(2\phi)}

\displaystyle\frac{KQ^2}{gd^2\tan(2\phi)}

\displaystyle\frac{4KQ^2}{gd^2\tan\phi}

\displaystyle\frac{KQ^2}{gd^2\tan\phi}

41 ) 

ในการเคลื่อนที่อิเล็กตรอนหนึ่งตัวจากชุดที่มีศักย์ไฟฟ้า 5 โวลต์ ไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้า 10 โวลต์ จะต้องใช้พลังงานกี่จูล

 

5\times10^{-19}

8\times10^{-19}

-5\times10^{-19}

-8\times10^{-19}

42 ) 

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน 1 โอห์ม มีค่ากี่แอมแปร์ 

0.5

1.25

1.75

2.0