เมื่อสารเปลี่ยนเเปลง

วิชา : เคมี ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 5 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,299 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ถ้าตักน้ำใส่เเก้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีการเปลี่ยนเเปลงอย่างไร
 
น้ำเเข็งตัวเป็นน้ำเเข็ง
น้ำส่วนหนึ่งระเหยเป็นไอ
น้ำเปลี่ยนเป็นสีอื่น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2 )  การเปลี่ยนเเปลงของสารในข้อใดทำให้เกิดสารใหม่
 
น้ำที่เเข็งตัว
เทียนไขที่หลอมเหลว
การดาษที่ถูกฉีกขาด
ไม้ที่ถูกเผา
3 )  การดปลี่ยนเเปลงทางเคมีเเตกต่างกับการเปลี่ยนเเปลงทางกายภาพอย่างไร
 
สมบัติของสารคงเดิม-สมบัติของสารเปลี่ยนไป
เกิดสารใหม่-ไม่เกิดสารใหม่
องค์ประกอบของสารคงเดิม-องค์ประกอบของสารเปลี่ยนไป
เปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้-เปลี่ยนกับเป็นสารเดิมไม่ได้
4 )  น้ำ+เกลือ=น้ำเกลือ
สิ่งใดเรียกว่าตัวทำละลาย
 
น้ำ
เกลือ
น้ำเกลือ
น้ำและเกลือ
5 )  ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนเเปลงทางกายภาพ
 
รส
ขนาด
สถานะ
รูปร่าง