วิทย์เรื่องฟิสิกส์

วิชา : เคมี ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 1 ข้อ ผู้เข้าชม : 1,942 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  คุณออกเเรง100นิวตัน ลากเกวียนให้เคลื่อนที่โดยระยะ 10 เมตร ในเวลา20วินาที จงหากำลังที่เกิดจากการลากเวียน
และมีค่ากี่เเรงม้า(746จูล=1เเรงม้า)
 
0.056
0.067
0.89
0.904