ห้องเรียนธรรมชาติ ตอน “ก่อร่างสร้างฝัน” [อยู่ระหว่างกำหนดวันใหม่]

ห้องเรียนธรรมชาติ ตอน “ก่อร่างสร้างฝัน”

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559

ณ อาศรมวงศ์สนิท รังสิตคลอง 15 จ.นครนายก


     เราจะสร้างบ้านด้วยดินได้อย่างไร นี่เป็นโอกาสพิเศษที่น้อง ๆ จะได้ใช้ทั้งแรงกายในการ “ก่อร่าง” และใช้จินตนาการในการ “สร้างฝัน” ผ่านกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก” ช่วยกันสร้างบ้านดินออกมาให้สวยงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ใช้ได้เองในบ้านที่ทำมาจากสมุนไพรนานาชนิด ในกิจกรรม “สิ่งของต้องประสงค์” กิจกรรมเหล่านี้ทำให้น้อง ๆ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ รู้จักการวางแผน ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น และที่สำคัญทุกกิจกรรมได้ลงมือทำด้วยตนเอง

ธรรมชาติบำบัด

การทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวโดยใกล้ชิดธรรมชาติ จะช่วยลดความเครียดของผู้ปกครองที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน และเด็กที่เครียดจากการเรียนในห้องเรียน ทั้งนี้การเรียนรู้จากสื่อธรรมชาติยังเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กในวัยกำลังเจริญเติบโตให้มีกระบวนการเรียนรู้อย่างเสรี

สานสัมพันธ์ในครอบครัว

ไม่บ่อยครั้งนักที่ผู้ปกครองและเด็กจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ช่วงเวลาที่เร่งรีบและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัวจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกันและลดช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับเด็กได้เป็นอย่างดี

พัฒนาการจากกิจกรรมนอกห้องเรียน

กิจกรรมการสร้างบ้านดินช่วยเสริมสร้างความสามัคคีภายในครอบครัว การรู้จักวางแผน ฝึกความอดทน มีความอุตสาหะ และเรียนรู้การใช้ทรัพยากรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกหนึ่งกิจกรรม คือ การทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลว และน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร ซึ่งจะทำให้เด็กช่างสังเกต จดจำ ได้รับความรู้เรื่องสมุนไพร และลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับครอบครัว โดยผู้ปกครองสามารถนำความรู้ไปทำผลิตภัณฑ์ใช้เองได้ในครัวเรือน ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดจะทำให้เด็กรักและเห็นประโยชน์จากธรรมชาติมากขึ้น

กำหนดการ

10.00 - 10.30 น.    ลงทะเบียน รับป้ายชื่อ เสื้อค่าย และขนมต้อนรับ ณ อาศรมวงศ์สนิท รังสิตคลอง 15 จ.นครนายก 

                              พบปะ/ทำความรู้จักกัน

10.30 - 11.00 น.     บรรยาย พูดคุย และแนะนำอาศรมวงศ์สนิท

                              (สลับกลุ่มวนกันจนครบ 2 ฐาน ฐานละ 40 นาที)

11.00 - 12.00 น.      กิจกรรมฐานที่ 1 “บ้านนี้มีรัก” (สร้างบ้านดิน)

                                  - ลงมือย่ำดิน

                                  - ฉาบบ้าน

12.00 - 13.40 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.40 - 15.00 น.     กิจกรรมฐานที่ 2 “สิ่งของต้องประสงค์”

                                  - เรียนรู้วิธีทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติ

                                  - ทำสบู่เหลว และน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร (นำขวดพลาสติกมาใส่เอง)

15.00 - 15.30 น.     ถ่ายรูปร่วมกัน พร้อมรับประกาศนียบัตร

สิ่งที่จะได้รับกลับไปจากการเข้าค่ายครั้งนี้

 1. ป้ายชื่อคล้องคอแบบพิเศษกันน้ำ (นำไปใช้วันสงกรานต์ปีหน้าได้เลยค่ะ)
 2. เสื้อค่ายวิชาการสุดเท่
 3. Snack box อาหารว่าง
 4. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติ
 5. ประกาศนียบัตร
 6. หนังสือเลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

 1. หมวก
 2. ชุดสำหรับเปลี่ยน
 3. รองเท้า (ที่สามารถเลอะเทอะได้)
 4. ภาชนะสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์กลับจำนวน 2 ชิ้น

การรับสมัคร

1. รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2559 จำนวน 60 คน

2. ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์วิชาการ.คอม สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์เพียงท่านเดียวเท่านั้น

3. ค่าลงทะเบียน

   3.1 ค่าลงทะเบียนสำหรับเด็ก (ค่าสถานที่ ค่าจัดกิจกรรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ และค่าอาหารกลางวัน)

        1 คน = 1,250 บาท

        2 คน = 2,500 บาท

       3 คน = 3,300 บาท

       4 คน = 3,800 บาท 

    เด็กตั้งแต่คนที่ 5 ขึ้นไป คนละ 950 บาท

** สำหรับผู้ปกครองให้เตรียมอาหารมารับประทานเอง

   3.2 ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเต็มรูปแบบ ท่านละ 1,250 บาท (รวมค่าเข้าร่วมกิจกรรม เสื้อค่าย อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน)

การชำระเงิน

1. โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ  ชื่อบัญชี บจก.วิชาการดอทคอม เลขที่บัญชี 008-7-00544-3

    (กำหนดชำระเงินภายในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

2. เมื่อชำระเงินแล้ว ส่งใบชำระเงินมาที่ Email มาที่ camp@vcharkarn.com กรุณาพร้อมระบุชื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกท่าน

เงื่อนไข

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครอบครัวเดินทางด้วยตนเองไปพบกันที่ ณ อาศรมวงศ์สนิท รังสิตคลอง 15

จ.นครนายก

2. กรณีหากมีผู้เข้าร่วมไม่ถึงจำนวน 25 คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว โดยโอนเงินค่าสมัครคืนให้เต็มจำนวน นอกเหนือจากกรณีดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในทุกกรณี

3. ในกรณีฝนตก อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นกิจกรรมในร่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Tel. 061 635 0956 (ตุ้ย), 02 655 0177
 • ID Line : @vcamp
 • FB : https://www.facebook.com/vcamp

 • แผนที่

  สมัครกิจกรรม แจ้งชำระเงิน