ค่าย ลุยโคลนปลูกข้าว ครั้งที่ 3 ***ขออภัย เต็มแล้วค่ะ***

ขออภัย เต็มแล้วค่ะ
(หากต้องการสมัครรายชื่อสำรอง กรุณาส่งรายละเอียดผ่านทาง email: camp@vcharkarn.com ค่ะ)

ค่าย "ลุยโคลนปลูกข้าว  ครั้งที่ 3"   (สร้างบ้านให้น้องควาย)

 ณ บ้านครูธานี  ตำบลบ่อเงิน  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี

(วันอาทิตย์ที่  24 สิงหาคม  พ.ศ.  2557)

สำหรับน้องๆ อายุ 5-12 ปี

 240857 เปดกจกรรมลยโคลนปลกขาว3

เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัว เพื่อศึกษาหาความรู้ รากเหง้าของสังคมไทย วิถีชีวิตของชาวนา ความเรียบง่าย มานะอดทน และเห็นวิถีชีวิตพอเพียงแบบเป็นรูปธรรมการทำนา การทำเกษตรกรรมแบบชาวนาชนบทอย่างเรียบง่าย โดยฝึกให้น้องๆ เรียนรู้กระบวนการการฟาดข้าว การตำข้า ฝัดข้าว การกระทาย เครื่องสีฝัดข้าว การดำนาปลูกข้าว การใช้ควายในการทำนา นวดข้าวการและการแปรรูปข้าวเป็นอาหาร เพื่อให้ตระถึงถึงคุณค่าของข้าว กว่าจะมาเป็นข้าวในจานให้เรารับประทาน

กำหนดการ

09.30 – 10.00 น.            ลงทะเบียน ณ บ้านครูธานี อ.ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

10.00 – 11.00  น.           ฐานที่ 1: กิจกรรมเรียนรู้ชีวิตชาวนา - สีข้าว ฟาดข้าว ซ้อมข้าว  สีฝัดข้าว หุงข้าว

11.00 – 12.00  น.           ฐานที่ 2: กิจกรรมเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม - นั่งรถกระแทะ นั่งเรือพาย ปีนต้นไม้ด้วยพะอง โม่แป้ง

12.00 – 13.00  น.           รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)

13.00 – 14.00  น.           ฐานที่ 3: กิจกรรมเรียนรู้เรื่องควาย - จูงควาย ขี่ควาย

14.00 – 15.00  น.           ฐานที่ 4: กิจกรรมทำนา - การทำนา ดำนา และปลูกข้าว

15.00 - 15.30 น.             ถ่ายรูปร่วมกัน พร้อมรับประกาศนียบัตร

                                   (ทุกกลุ่มเวียนครบทั้ง 4 ฐาน)

240857 รปยอยกจกรรมลยโคลนปลกขาว3

การรับสมัคร
1. รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 8 สิงหาคม 2557 จำนวน 100 คน
2. ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์วิชาการ.คอม 
3. ค่าลงทะเบียน ท่านละ 780 บาท     

                 - โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 
                    ชื่อบัญชี บจก.วิชาการดอทคอม เลขที่บัญชี 575-2-03146-2     

                 - โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 
                    ชื่อบัญชี บจก.วิชาการดอทคอม เลขที่บัญชี 008-7-00544-3     

                    ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เท่านั้น 
4. เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณา fax ใบชำระเงินมาที่ 02 583 2802 หรือ Email มาที่
camp@vcharkarn.comพร้อมระบุชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ    * ค่าลงทะเบียนและอาหารกลางวันน้องๆ ท่านละ 780 บาท (เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะน้องๆ คุณพ่อ/คุณแม่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ต้องเตรียมอาหารมาเอง)

เงื่อนไข
1. ในกรณีฝนตก อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นกิจกรรมในร่ม

2. สิ่งที่ให้น้องๆเตรียมมาด้วย
                  • หมวก
                  • ชุดสำหรับเปลี่ยน
                  • ร้องเท้า (ที่สามารถเลอะเทอะได้)
                  • เสื้อฝน (หากมี)

สอบถามรายละเอียด: เบอร์โทรศัพท์ 091 7761 858 หรือ 02 583 2802 

ข้อมูลการเดินทาง

• ที่ตั้ง 1/9 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

• มุ่งหน้าอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ถนนหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี)

• ไปตามป้ายวัดบ่อเงิน  วัดบ่อเงินอยู่หลังบ้านครูธานี

** หรือสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. 085-930-4216 / 02-976-2064


สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง

• วัดบ่อเงิน

• วัดมะขาม

• วัดหงส์ปทุมมาวาส

• วัดคูบางหลวง

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ข้อมูลอัพเดทเมื่อวันที่ 21/8/57 เวลา 10.30 น.)

 กลุ่มที่ 1: ข้าวสาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล                             ชื่อเล่น
1       ด.ญ. เติมเต็ม เทียนอิน                   เติมเต็ม
2       ด.ญ. ณมญ ไทยภิรมย์สามัคคี           นาน่า
3       ด.ญ. ทราวดี นิลุบล                       พริกหยวก
4       ด.ช. ธีรดนัย กลัมพากร                   แดน
5       ด.ช. ชานนท์ พจนารถ                    ต้นไม้
6       ด.ช. ธนกร ยั่งยืนโชค                    ทีออฟ
7       ด.ช. จิรัฏฐ์ วัฒนปฤดา                   วิ่ว
8       ด.ช. ชัชวัชร สืบถวิลกุล                 นะโม
9       ด.ช. คุณากร สืบถวิลกุล                 น้ำมนต์
10     ด.ช. ธีดี กุลบุศย์                          3D
11     ด.ช. คุณากร นาใจตรึก                   คุณ
12     ด.ญ. ร่มธรรม วัฒนสิริสุข                 น้ำว้า
13     ด.ช. นันทพล บุญภิรักษ์                  นะโม

กลุ่มที่ 2: ข้าวเหนียว
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล                             ชื่อเล่น
1       ด.ช. ณปวริศร์ วิรัตน์สกุลชัย             เจมส์
2       ด.ญ. ศรัณยภัคร วิรัตน์สกุลชัย           จีนนี่
3       ด.ช. ณัฐกร กานิล                         มิคกี้
4       ด.ช. ศิริชัย ประภาวรรัตน์                 นอธ
5       ด.ญ. กัญญานี ประภาวรรัตน์             แพรว
6       ด.ช. นิติ พึ่งอัตวุฒิถาวร                   พีท
7       ด.ช. กันตพัฒน์ พึ่งอัตวุฒิถาวร          แพทริค
8       ด.ช. อธิภัทร พานบัวแก้ว                แมงปอ
9       ด.ญ. พรธนัท พานบัวแก้ว                ปราง
10     ด.ญ. พจนินทร์ พานบัวแก้ว              ปอนด์
กลุ่มที่ 3: ข้าวกล้อง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล                            ชื่อเล่น
1       ด.ช. ปภาวิน คงคติธรรม                 อาร์มี่
2       ด.ญ. ปาณิศา คงคติธรรม                เอมี่
3       ด.ช. วุฒิภัทร ศรีโปดก                   Pass
4       ด.ช. ภูวิศ จารุพันธุ์                         อิก
5       ด.ช. กฤตภาส จุลพลัง                   โฟโต้
6       ด.ช. ณัฎฐกรณ์ งามบุญสวัสดิ์           จีน
7       ด.ช. ณัชธฤต พิพัฒน์ศิริขจร              ฟูจิ
8       ด.ช. ศรุติ พิพัฒน์ศิริขจร                  เฟม
9       ด.ช. ปุณณภัชร แสงนาวานุกูล          ภูมิ
10     ด.ช. ปัณณวิชญ์ พากเพียรสกุลชัย     ปราณ
11     ด.ญ. วรรษวลี พากเพียรสกุลชัย         ปริม

12     ด.ญ. พิชญา ชาง                          กรีน

13     ด.ช. ศรัณยพงศ์ อัญญธนากร            คอตตอน

กลุ่มที่ 4: ข้าวเจ้า
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล                            ชื่อเล่น
1       ด.ช. วรภัทร์ วิริยะโกวิทยา               เบส
2       ด.ช. วรพล วิริยะโกวิทยา                บอส
3       ด.ญ. ณพิชญา แซ่จิว                    ออกัส
4       ด.ช. นารา สักรวัตร                       นารา
5       ด.ช. วาริน สักรวัตร                       วาริน
6       ด.ช. ธีรภัทร พุฒคำ                       Leo
7       ด.ช. ฤภวัส รัตนภิญโญวงศ์               อิน
8       ด.ญ. ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์              เอย
9       ด.ช. อัฑฒนนท์ ธนธรกิจ                เจได
10     ด.ช. ดาเนียล มาลคาน                  Daniel
11     ด.ช. ฐิติพัฒน์ วัชรฐารัช                 นะโม
12     ด.ช. ณัฏฐพัชร เอี่ยมโสภณกูล         ลูกนัท
13     ด.ช. ธราธิป ยูวะเวส                     สมาร์ท
14     ด.ช. ภูมิพันธ์ ยุทธการ                    โชกิ
กลุ่มที่ 5: ข้าวเปลือก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล                           ชื่อเล่น
1       ด.ญ. โชติกา รัตนวุฒิกร                นานา
2       ด.ญ. วชรพร รัตนวุฒิกร                 เนเน่
3       ด.ช. ชัดชาญ ทรัพย์สมานวงศ์         เขียน
4       ด.ช. อิงขสุข ทรัพย์สมานวงศ์          เคย
5       ด.ช. สุขนิจ สุขฤทธิ์                    อันทิว
6       ด.ญ. สุขสราญ สุขฤทธิ์                อันนา
7       ด.ช. อินทนนท์ ศรีมัจฉา               ภูเขา
8       ด.ญ. ลภัสลดา ศรีมัจฉา                พริม
9       ด.ช. ชนะได ศรีมัจฉา                   ภูผา
10     ด.ช. เมธัส หมู่ผึ้ง                        โอม
11     ด.ช. นิธิต วัฒนานันท์                 Woody
12     ด.ช. ธัญชัช วัฒนานันท์              Rocky
13     ด.ญ. นัทธ์หทัย รุ่งราษี                เฟริสท์

14     ด.ญ. รดา วิทยศักดิ์                    เกาลัด
กลุ่มที่ 6: ดินร่วน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล                          ชื่อเล่น
1       ด.ช. ภิตินันท์ อัครสุวรรณศรี          เคนนี่
2       ด.ช. วทัญญู กาญจนพัฒน์           พอยท์
3       ด.ญ. ชามาญา ปมุติโต               ปั้นหยา
4       ด.ช. นนท์ปวิธ ปลื้มอารมย์           นนท์
5       ด.ญ. ชวัลนุช ปลื้มอารมย์            เนม
6       ด.ช. ศุภวิชญ์ ลิ้มวิภาวีอนันต์         ฟรังก์
7       ด.ญ. พิชญ์สิณี ลิ้มวิภาวีอนันต์        เฟีย
8       ด.ช. กฤติน สุขปลอด                  มิน
9       ด.ญ. กัณฐมณี สุขปลอด              มิ้ม
10     ด.ญ. วรณัฐ อัตถจรรยากุล            แพรว

กลุ่มที่ 7: ดินทราย
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล                         ชื่อเล่น
1        ด.ญ. กัญณภัทร หอมเอนก         อิ่มเอม
2        ด.ช. อติวิชย์ กิจแผ่ไพศาล         วิน
3        ด.ญ. ภัทร์ธีนันท์ รัตนพงษ์พร       อันดา
4        ด.ช. ณปภัช รัตนพงษ์พร            น้ำต้น
5        ด.ช. อชิระ ไกรเนตร                 ฮัก
6        ด.ญ. ปัณฑารา เตรัตนชัย          เอม
7        ด.ญ. ฐิตินันท์ อัศวนิลศรี            แองเจิล
8        ด.ญ. รชยา วิเชียรบรรณ            โมไณ
9        ด.ช. กฤตยชญ์ เชื้อศิริ              เก่ง
10      ด.ช. นพรุจ ศิริปุณย์                  นพ
กลุ่มที่ 8: ดินเหนียว
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล                        ชื่อเล่น
1       ด.ช. คิรากร พรหมมา                 คีน
2       ด.ญ. ชนิดาภา สงกรานตานนท์     เพลง
3       ด.ช. รณกร ลิลิตการตกุล            ชายน์
4       ด.ญ. ธัญมน ลิลิตการตกุล           มายล์
5       ด.ญ. สุชานันท์ กิตติวรรณศักดิ์      อุ่น
6       ด.ช. ธัชพล อมรพรภิรมย์            ไทม์
7       ด.ญ. ลานา สุมาลา                   ลานา
8       ด.ช ณัฐดนัย กังวานสกุลทอง      บอสตัน
9       ด.ช ณธรรศ คิรินทร์รัตนะ            ปุณปุณ
กลุ่มที่ 9: ดินแดง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล                        ชื่อเล่น
1       ด.ช. ณภัทร เอี่ยมอุดมลาภ           อิ๊ก
2       ด.ช. ธีรวีร์ วรพัทธ์ทวีโชติ          โซฮอล์
3       ด.ช. ภัทรชัย ไพศาลพยัคฆ์          ริชชี่
4       ด.ช. พันธ์ธัช สุวรรณวัฒนะ         โจโจ้
5       ด.ญ. ศิรภัสสร พฤกษานานนท์      มินนี่
6       ด.ญ. พิมพ์พิชชา คงวัน               ขิง
กลุ่มที่ 10: ดินโคลน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล                        ชื่อเล่น
1       ด.ช. เตชินท์ บรรเทิง                ติน
2       ด.ญ. บุญญิศา โชคนำชัย           น้ำหนึ่ง
3       ด.ช. ศิลป์ สุวรรณโกศัย             ศิลป์
4       ด.ช. ปราชญ์วิชญ์ เกิดส่ง           นิกส์
5       ด.ช. ภวัต รุ่งผลสถิต                 ตีตี้
6       ด.ญ. ฐิติรัตน์ วิสิทธิภักดีกุล         กระปุก
7       ด.ญ. ชนากานต์ ซัมดิน              ชะมีมี่

 

หมายเหตุ:  รบกวนน้องๆ จำชื่อกลุ่มของตัวเองด้วยนะคะ ^^

แผนที่

Map Kru Thanee III

 

Map Kru Thanee II