Innowall นวัตกรรมใหม่ ผนังสำเร็จรูป | วิชาการ.คอม


Innowall นวัตกรรมใหม่ ผนังสำเร็จรูป

คุณสมบัติพิเศษของ ผนังสำเร็จ Innowall ผนังสำเร็จรูป Innowall ขนาดความหนา 10 เซนติเมตร มีนำหนักเฉลี่ย 70-80 kg/m2 ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าผนังวัสดุอื่นทำให้สามารถลดน้ำหนักผนังได้ประมาณ 50% และเมื่อเปรียบเทียบกับงานผนังอื่นแล้วนั้นโดยรวมสามารถประหยัดต้นทุ

ผู้เขียน ballinter ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

No results found.

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา